Heimdalls stenar på Alshöjdens åker

På ett begränsat område vid Heimdalls stenar registrerade Länsstyrelsen på 1930-talet 17 st stenar som en järnåldersgrav, kallad för ”Höga stenar”. Några bevis för att stensättningen skulle vara en gravplats fanns och finns fortfarande inte.

Enligt ortnamnsarkivet i Lund finns namnet ”Höga stenar” historiskt sett inte belagt någonstans i socknen. Höga stenar har därför av allt att döma givits namn på Länsstyrelsen av dem eller de som har registrerat de 19 stenarna.

Det intressanta är nu att området omkring Heimdalls stenar finns omtalat på 1800-talet och kallades då i folkmun för Alshöjens ager d.v.s Alshöjdens åker. Namnet Als betyder på fornnordiska, helgedom. Ett känt faktum är att Ales stenar på den danska tiden även kallades för Als, vilket betyder helgedomsstenarna.

Eftersom jag har återupptäckt de 19 redan registrerade stenarna och ytterligare 65 nya på ett stort område av ca 2 hektar förbehåller jag mig rätten att namnge stensättningen till ”Heimdalls stenar”. Jag vill mena att ”Heimdalls stenar” är ett mycket passande namn att ge den gamla solorienterade kultplatsen. Av den Nordiska mytologin framgår att himmelsguden Heimdall var gudarnas, människornas, helgedomarnas och tidens ständige väktare. Som son av guden Oden och nio jungfruliga jättedöttrar föddes Heimdall långt tillbaka i forntiden vid havsvågorna och soluppgångens land i öster.

Restaurering av Heimdalls stenar

Heimdalls stenar är en helt orörd fornlämning. Någon åverkan på stensättningen, annat än från kor, har aldrig förekommit. En rekonstruktion av hur anläggningen sett ut är därför fullt möjlig att göra med olika metoder. Den bästa möjligheten är dock att finna sponsorer som kan finansiera ett arkeologiskt projekt för att helt enkelt fri­lägga Heimdalls stenar. Det kan vara företag, privatpersoner eller andra intressenter som till eftervärlden vill vara med och måna om detta enastående kulturarv. Detta betyder konkret att man lyfter bort ca 80 cm av den nuvarande markytan. De stora klumpstenarna blir då helt frilagda och ett stort arkeologiskt och arkeoastronomiskt perspektiv öppnar dörrarna direkt ner till en intakt kultplats orienterad efter solen. Samtidigt ska givetvis alla omkullfallna stenar resas vid sina basstationer.

Slutsatsen blir att vetenskapen, allmänheten, turistnäringen i Skåne och inte minst Sverige som kulturland får ytterligare en kulturklenod av stora mått att visa upp. Rimligtvis bör en del av de tallar som planterades på 1800-talet öster och nordost om Heimdalls stenar tas ner eftersom de skymmer sikten för solens uppgångar vid vinter- och sommarsolståndet, vår- och höstdagjämningen. De planterade tallarna tillhör inte den ursprungliga landskapsbilden i området.

För de som är intreserade av guidning vid Heimdalls stenar, Ales stenar, Stenhed eller havängsdösen.

Ring: 040-545294 allt 0730-644693.
Bob G Lind fristående forskare boblind50@gmail.com

Forskningsarbetet kan även läsas i nedanstående dokument
Heimdalls stenar.pdf (3.6Mb)