Märklig sten, vid vår och höstdagjämning

Sett från centralpositionen går solen vid tiden för vår- och höstdagjämningen upp över denna sten. I stenen som är vackert spetsigt formad finns tre skålgropar inhuggna varav en är ovanligt stor. Detta faktum är en antydan om att stenen har haft en mycket betydelsefull funktion. Stenen som är belägen ca 40 meter från observationsplatsen har haft en direkt relation med soluppgången vid vår- och höstdagjämning då natt och dag är lika lång. Poängteras kan att dess grannsten har behamrats med nio stycken symboliska skålgropar vilket tveklöst förstärker vår- och höstdagjämningens stora betydelse för de människor som ställde Heimdalls stenar på plats.