Den unika fallossymbolen

Att Heimdalls stenar har varit en betydelsefull kultplats för alstring, näring, liv och fruktbarhet åskådliggörs mycket tydligt av en lutande långsmal sten stående i mitten av två runda klumpstenar. De tre stenarna är uppställda i precision med vädersträcket norr och kännetecknar utan tvekan en fallos, d.v.s. en manslem och dess testiklar. Den uppseendeväckande fallossymbolen härstammar ursprungligen från Grekland och förstärker härmed ännu en gång sambandet om att Österlenborna under bronsåldern har haft väletablerade kontakter med högkultu­rernas folk vid östra Medelhavet. Den grekiska influensen avspeglar sig tydligt med de två Omegatecken som är inristade i en av Hälltavlorna i Kiviksgraven 2,5 km från Heimdalls stenar. De övriga bronsåldersinristningarna i Kiviksgraven är dessutom påfallande lika bildmotiv från Mykene, Peloponnesos och Hagia Triad sarkofagen på Kreta och förstärker således ytterligare indikationerna.


Ursprunglig uppställning. Rekonstruktion/illustration av Hans Ekerow