Övergripande central position

Solobservatoriet

Från den övergripande centralpositionen har konstruktörerna till stensättningen, enkelt via siktstenar, kunnat hålla reda på tidpunkterna för solens upp- och nedgångar vid tiden för vinter- och sommarsolståndet. Samma kunskap fanns även hos de som byggde Ales stenar för ca 2 700 år sedan. Från centralpositionen har man även kunnat följa solens uppgång över havshorisonten i öster vid tiden för vår och höstdagjämningen då dag och natt är lika långa. I dess siktlinje har en nu halvliggande 1,70 meter märklig sten stått som en tydlig markör och delat av solåret i två halvor, ett sommarhalvår och ett vinterhalvår. Intressant i detta sammanhang är att samma typ av markeringsförhållande råder i den ca 5000 år gamla Havängsdösen som är belägen 2 km norr om Heimdalls stenar. Vid dessa båda tidpunkter går solen upp vid Havängsdösens havshorisont och lyser upp gravkammaren i 15 minuter.