En kultplats från bronsåldern, orienterad efter solen.

Efter att ha slutfört min utforskning av Ales stenar presenterar jag ytterligare en kommande världsattraktion, nämligen Heimdalls stenar. En helt okänd kultplats som för ca 3000 år sedan orienterades med solen och Stenshuvud som geografiskt riktmärke. Orienteringen efter Stenshuvud.pdf
pres. i Swedish Society for Anthropology and Geography.pdf

Heimdalls stenar är för det fornnordiska kulturarvet en fantastisk upptäckt. En av de absolut största och mest intressanta anläggningar som har hittats i Skandinavien, ja, man kan säga i hela Nordeuropa. Anläggningen är jättestor, ca 185 meter lång och belägen på ca 3 hektar ängsmark, 1 km norr om Vitemölla nära Kivik.

Den enastående brons och järnåldersanläggningen är helt orörd, skyddad som den varit av ett genuint sand- och jordlager.

Heimdalls stenar består av två cirkelformade stensättningar som, sett från mittpunkterna, har en omedelbar relation till solens upp- och nedgångar vid sommarsolståndet, vintersolståndet, vår- och höstdagjämning.

Att Heimdalls stenar i likhet med Ales stenar och Stenhed har varit helgade åt gudarna är ställt bakom all tvivel. Stensättningarna är därför byggda med goda astronomiska kunskaper för att hålla reda på tiden. Vid Heimdalls stenar har de forntida Österlenborna med stor sannolikhet tillbett och offrat till sina gudar och gudinnor vid de stora högtiderna under solåret. Därom vittnar alla de offergropar och solsymboler som har huggits in på en del av stenarna. Andra symboler är en solgård av stenar samt en vackert tillhuggen pyramidliknande sten som solen går upp över vid sommarsolståndet.

Främst av alla symbolerna är dock en långsmal sten i mitten av två runda stenar. De tre stenarna kännetecknar utan tvekan en fallos d.v.s. en manslem med tillhörande testiklar. Den uppseendeväckande liv- och frukbarhetsalstrande fallossymbolen härstammar ursprungligen från högkulturerna vid östra medelhavet, vilket tyder på att Österlenborna kan ha haft handelskontakter med fenicierna och i förlängningen grekerna.

Den feniciska eller grekiska influensen avspeglar sig tydligt i Kiviksgraven två km från Heimdalls stenar. I en av dess hällstenar finns nämligen två omegatecken djupt inristade och förstärker på så vis detta samband.

Nyhet: Feniciskt fynd
En sandfärgad Fenicisk pärla har påträffats vid stranden strax öster om Heimdalls stenar. Pärlan undersöktes vid haväng 1934 av
kronprins Gustaf Adolf.

Markradar och geofysiska undersökningar vid Heimdals stenar
Geologidocenten Nils Axel Mörner har tillsammns med Dr. Gerhard Scwarz SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar under våren 2008 gjort omfattande geofysiska studier av området invid Heimdalls stenar. Undersökningarna har varit mycket framgångsrika och de preliminära tolkningarna presenteras nu här.
Geofysiska studier.pdf

Bob G Lind
Arkeoastronom
boblind50@gmail.com

Guidning året om på plats enligt överenskommelse
040-545294 , 0730-644693

Med berättande bilder, schematiska skisser, rekonstruktioner och tolkningar presenteras här Heimdalls stenar.

Fältrapporten kan även läsas i nedanstående dokument
Heimdalls stenar.pdf (3.6Mb)